suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Maisematyölupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Keuruu
 • Julkinen palvelu

Maisematyölupaa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla:

 • asemakaava-alueella yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin
 • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella on anottava puunkaatolupaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella suoritettuihin puunkaatoihin ei vaadita puunkaatolupaa ellei yleiskaavassa ole näin määrätty tai ellei alueella ole rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi. Mikäli puiden kaato muuttaa laaja-alaisesti maisemaa, tarvitaan kaatoja varten erillinen maisematyölupa.

Maisematyölupia Keuruulla myöntää rakennustarkastaja. Maisematyölupaa haetaan joko sähköisesti (Lupapiste.fi) tai Keuruun asiointipisteestä ja rakennusvalvontatoimistosta saatavilla lomakkeilla, jotka palautetaan Keuruun kaupungin rakennusvalvontaan.

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Keuruun kaupungin rakennusjärjestyksestä. Rakennusjärjestys löytyy Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivulta kohdasta Lomakkeet ja ohjeet > Rakennusjärjestys.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelussa.

Liitteet hakemukseen:

 • hallintaoikeusselvitys esim. kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
 • karttaliitteet esim. tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta
 • suunnitelmat kahtena sarjana
 • muut tarvittavat selvitykset ja lausunnot

Lupapiste -palvelun kautta haettaessa liitteet tallennetaan palveluun sähköisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Palvelu on maksullinen.

Maisematyöluvan hinta on voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan mukainen. Lupamaksutaksa löytyy Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivulta kohdasta Lomakkeet ja ohjeet > Rakennusvalvonnan taksat.


Määräaika

Lupaa on haettava noin kolme (3) viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään noin kolmen (3) viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Tapauskohtaisesti. Maisematyölupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu komen (3) vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta. Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi (10) vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020