suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Maisematyöluvan vaativat seuraavat toimenpiteet:

- maisemaa muuttava maanrakennustyö

- puiden kaataminen

- muu edellisiin verrattava toimenpide

Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava- ja ranta-asemakaava-alueilla, jos niissä on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleiskaava-alueella maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella (puiden kaato) ja yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupapiste.fi -palvelussa voit täyttää lupahakemuksen. Palveluun pääset kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi sisään.

Toimi näin

Lupaa voidaan hakea kirjallisesti tai sähköisesti.

Lupapiste.fi -palvelussa sähköinen lupahakemus.

Lupahakemus

- maisematyölupaa hakee se, joka omistaa tai hallitsee aluetta.

- hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena, allekirjoittajina kaikki alueen haltijat.

- Lupahakemus toimitetaan Teknisen keskuksen asiakaspalveluun

Selvitys siitä, että hakija hallitsee toimenpidealuetta

- todistetaan jollakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös, vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös, jäljennöksen tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama.

- jos hakija ei yksin omista toimenpidealuetta, on lisäksi oltava valtakirja muilta osakkailta.

Ympäristökartta

- toimenpidealue kaava-alueella: virallinen ote asemakaavasta.

- toimenpidealue kaava-alueen ulkopuolella: virallinen ote pohjakartasta.

Hakemuksesta tiedottaminen ja naapurien kuuleminen

Hankkeesta kuullaan naapureita. Hakija voi suorittaa kuulemisen rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä maksun.

Suunnitelmat kolmena sarjana

Piirustusten tulee olla Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan laadittuja ja ne taitetaan kokoon A4.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on kolme (3) kuukautta siitä, kun kaikki asiakirjat on toimitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020