suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kalajoen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kalajoki
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

  1. asemakaava-alueella
  2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  3. eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Rakennustarkastaja arvioi toimenpiteen luvan tarpeellisuuden.

Toimi näin

Hae maisematyölupa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti ja lisätietoja sekä neuvontaa antaa rakennustarkastaja tapauskohtaisesti. Tapaamisajan rakennustarkastajan kanssa voit sopia puhelimitse virka-aikana tai sähköpostilla. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennustarkastaja arvioi toimenpiteen luvan tarpeellisuuden.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.


Määräaika

Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 3 vuotta. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKalajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKalajoen kaupunki
Alue Kalajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kalajoen kaupunki
Päivitetty: 1.6.2021