suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Maastoliikennettä on kaikki moottoriajoneuvolla tapahtuva liikkuminen kaava- ja tiealueiden ulkopuolella maalla ja jäällä. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Toistuvaan tai pysyvään harjoittelutoimintaan perustettaville reiteille on haettava maastoliikennelain mukainen lupa. Kokkolass ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Lähetä kirjallinen vapaamuotoinen hakemus moottoriajoneuvoilla tapahtuvasta maastossa liikkumisesta Kokkolan ympäristöpalveluille. Liitä mukaan tarvittavat maanomistajien suostumukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maastoliikennelupa on tarkoitettu kaikelle ja erityisesti toistuvalle maastossa tapahtuvalle moottorikäyttöiselle maastoliikenteelle. Muissa tapauksissa suunnittelematon liikkuminen alueella on kiellettyä. Lupavelvoite koskee myös yksittäisiä tapahtumia, joiden seurauksena maasto tai ympäristö siellä voi turmeltua.

Luvan saaneen moottoriajoneuvolla maastossa liikkuvan tahon tulee edelleen pitää huolta siitä, että maastossa liikkumisesta ei synny vältettävissä olevaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympäristölle, kiinteistöille tai elinkeinoille. Lisäksi tarpeettoman haitan ja häiriön aiheuttamista asutukselle ja asuinympäristölle tulee välttää mahdollisuuksien mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 16.3.2023