suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla luvanmyöntäjä on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Lupahakemuksen voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella ympäristökeskukselle. Lisätietoja löytyy ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta viranomaiselle jää aikaa kuulemisten hoitamiselle. Toimintaa ei voi aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta.

Voimassaoloaika

Lupa voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Voimassaoloaika määrätään päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päivitetty: 6.7.2021