suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Maanmittausasioiden neuvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Maanmittauslaitos antaa neuvontaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa (maanmittaustoimitukset ja kirjaamisasiat, MMLn ylläpitämät rekisterit ja arkistot, maastotiedot sekä kartat ja paikkatiedot). Tarvittaessa asiakas opastetaan ottamaan yhteyttä toiseen viranomaiseen.

Asiakaspalvelussa annettava neuvonta koskee pääosin yleisiä asioita kuten hakemusmenettelyä, asian käsittelyn etenemistä, saatavilla olevia tuotteita jne. Asiakaspalvelu neuvoo mm. seuraavissa asioissa: miten asia laitetaan vireille ja mitä asiakirjoja tarvitaan, mitä vaiheita asian käsittely sisältää ja mitä toimia asiakkaalta edellytetään, mitä määräaikoja käsittelyyn mahdollisesti liittyy, missä vaiheessa asian käsittely on, kuka toimii käsittelijänä ja kauanko käsittely keskimäärin kestää jne. Neuvontaan voi liittyä rekistereistä ja arkistoasiakirjoista annettavaa tietopalvelua.

Neuvontaa annetaan myös kartta-, rekisteri- ja arkistotietopalvelun tuotteista (kartat, paikkatietoaineistot, otteet ja todistukset, asiakirjakopiot). Kiinteähintaista tuotteista ja palveluista annetaan hintatietoja.

Asiakaspalvelu tekee toimeksiannosta myös erilaisia selvityksiä kuten maanmittausasioiden arkistotutkimuksia ja kiinteistönomistajien selvitystä. Selvitykset ovat maksullisia palveluita.

Toimi näin

Viranomaisneuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostitse, chat-palvelun kautta sekä palvelupisteissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisneuvonnan piiriin eivät kuulu seuraavat tehtävät: hakemuksen tai lomakkeen täyttäminen asiakkaan puolesta, asiakirjan laadinta asiakkaan puolesta, asiakirjan laadintaa koskevien yksityiskohtaisten neuvojen antaminen, hakemuksen menestymisen ennakointi, asiakkaan kannalta optimaalisimman vaihtoehdon selvittäminen, taktisten tai asianajollisten ohjeiden antaminen eikä oikeudellisten neuvojen antaminen maanmittaus- tai kirjaamisasiassa joka voi tulla myöhemmin vireille.

Vireillä olevasta asiasta tietoja antaa pääsääntöisesti kyseisen asian käsittelijä. Vireillä olevan asian käsittelyvaihe selvitetään kuitenkin asiakaspalvelun kautta.

Palvelu on maksuton.

Jos neuvonta / palvelutapahtuma kestää yli 15 minuuttia, voidaan asiakkaalta periä palvelumaksu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 1.3.2022