suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Hae lupaa maa-ainesten ottamiseen kirjallisesti Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tee hakemus kahtena kappaleena. Liitä hakemukseen ottamissuunnitelma neljänä kappaleena sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimiseen löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Maa-ainesten tavanomainen oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon ja siitä pitää tehdä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Voit ladata ja tulostaa hakemuslomakkeet ja tarkemmat ohjeet ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Kokkolan kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 26.4.2022