suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Luvat lääkkeiden velvoitevarastoinnin muutoksiin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin lupien edellytykset on kuvattu laissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista (979/2008). Laista löytyvät 15 §:n lupa velvoitevaraston suuruuden alittamiseen, 11 §:n mukainen varastointivelvoitteesta vapauttaminen sekä 10 §:n mukainen varastointivelvoitteen järjestäminen erityistapauksessa.

Toimi näin

Lupia haetaan Fimean verkkosivuilla julkaistavilla lomakkeilla liitteineen tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella Fimean kirjaamoon toimitetulla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin luvat voidaan myöntää lain ja asetuksen lääkkeiden velvoitevarastoinnista vaatimuksien täyttyessä, jos lääkkeiden huoltovarmuus ei vaarannu.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Ennen velvoitevarastoinnista poikkeamista

Käsittelyaika

Ohjeellinen käsittelyaika kuukausi

Voimassaoloaika

Määräaikainen, enintään vuosi

Tausta ja lainsäädäntö

Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaFimea
Palvelusta vastaaFimea
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivitetty: 9.12.2019