suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tulli

Lupa väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöön

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yritys, jolla on lupa väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöön, voi tuoda jälleenvietäväksi tarkoitettuja muita kuin unionitavaroita väliaikaisesti maahan

  • joko osittain tai kokonaan tuontitullitta
  • arvonlisä- ja valmisteverotta sekä
  • ilman muitakaan maksuja, joista on määrätty muissa voimassa olevissa asiaa koskevissa säännöksissä.

Maahantuotaviin tavaroihin ei myöskään sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, sikäli kuin niissä ei kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai niiden poistumista unionin tullialueelta.

Luvan myöntäminen edellyttää muun muassa, että tavarat on tarkoitus säilyttää muuttumattomina niiden käytöstä johtuvaa tavanomaista arvon alentumista lukuun ottamatta. Sallittuja ovat:

  • korjaus ja kunnossapito, mukaan lukien tarkistukset ja säädöt, sekä
  • toimenpiteet, joilla tavaroiden kunto säilytetään tai joilla varmistetaan, että tavarat täyttävät niiden menettelyn aikana tapahtuvaa käyttöä koskevat tekniset vaatimukset.

Menettelyyn asetettavien tavaroiden tunnistaminen on voitava varmistaa. Yrityksen ei ole myöskään saanut syyllistyä tulli- ja verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen. Lisäksi vaaditaan voimassa oleva vakuus.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättämisen määräaika eli aika, jolloin tavarat on vietävä pois unionin tullialueelta, on enintään 24 kuukautta. Tietyille tavaroille on laissa säädetty lyhyempi menettelyn päättämisen määräaika. Poikkeustilanteissa tavarat voivat olla väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä yhteensä enintään 10 vuotta.

Lupa myönnetään suomen tai ruotsin kielellä.

Toimi näin

Ohjeet luvan hakemiseen löytyvät Tullin verkkosivujen Luvat-osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään 30 päivässä hakemuksen hyväksymisestä käsittelyyn. Hakemus hyväksytään käsittelyyn, kun siinä on kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot eli hakemus on kaikilta osin täytetty ja sen mukana on tarvittavat liitteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTulli
Palvelusta vastaaTulli
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Tulli
Päivitetty: 9.12.2020