suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Luonnonhaittakorvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ta­voit­tee­na on tur­va­ta maa­ta­lous­tuo­tan­non jat­ku­mi­nen poh­joi­ses­ta si­jain­nis­ta ai­heu­tu­vis­ta epä­suo­tui­sis­ta il­mas­to-olois­ta huo­li­mat­ta ja es­tää maa­ta­lous­maan hyl­kää­mi­nen vil­je­ly­käy­tös­tä mak­sa­mal­la kor­vaus­ta epä­suo­tuis­ten alu­een ja vuo­ris­to­a­lu­een vil­je­li­jöil­le.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus mah­dol­lis­taa maa­se ...

Toimi näin

Voit hakea luonnonhaittakorvausta vuosittain Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada luonnonhaittakorvausta, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla on hallinnassasi vähintään viisi hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata.

Luonnonhaittakorvausta voi saada sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla. Tällä sivulla kerrotut tiedot koskevat Manner-Suomessa maksettavaa korvausta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 3.5.2023