suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Lukiokoulutus

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulutus, jonka tavoitteena on hyvinvoiva, tasapainoinen ja sivistynyt lukiolainen. Lukiossa opiskelija saa eväitä omaksua, yhdistää ja käyttää tietojaan ja taitojaan sekä soveltaa oppimiaan asioita monipuolisesti.  Lukiolainen pääsee kehittämään valmiuksiaan jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lukio-opinnoissa huomioidaan opiske ...

Toimi näin

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Lukiokoulutukseen haetaan keväisin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa Opintopolussa (www.opintopolku.fi). Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen lukuaineidensa keskiarvonsa siihen riittää. Lappeenrannan lukioiden alin hyväksyttävä keskiarvoraja, jolla voi tulla valituksi on 7,0.

Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lukumäärä päätetään vuosittain. Lukioon hakevat ilmoittavat myös toiveensa lukion ainevalinnoista.

Lisätietoja yhteishausta saat opinto-ohjaajaltasi ja opintopolusta.

Saat tiedon lukiopaikasta yhteishaun tulosten tultua kesäkuun puolessa välissä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 28.11.2022