suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Suonenjoen lukiossa opinto-ohjauksesta huolehtivat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat sekä toimistosihteeri ja tutorit seuraavan tehtäväjaon mukaisesti:

  • Rehtori vastaa mm. yo-kirjoituksiin liittyvästä informoinnista ja lupaa edellyttävien menettelyjen hyväksymisestä sekä antaa henkilökohtaista ohjausta.
  • Opinto-ohjaaja pitää sekä luokkatunteja että antaa henkilökohtaista ohjausta. Hän auttaa lukio-opintoihin liittyvissä ongelmissa ja ohjaa jatkokoulutuksen suunnittelussa sekä työelämään ja opiskelupaikkoihin tutustumisessa.
  • Ryhmänohjaaja pitää ryhmänohjaustuokioita, joissa hän mm. perehdyttää lukio-opiskelunkäytäntöihin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Lisäksi hän seuraa opiskelijoiden poissaoloja, kurssikertymää, ohjaa ryhmänsä toimintaa ja pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin.
  • Aineenopettaja neuvoo oman aineen opiskelutekniikkaa ja kertoo kurssiensa arvosteluperusteet. Hän myös antaa ohjeet itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi hän esittelee oman aineensa valinnaiset kurssit ja mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin.
  • Toimistosihteerin toimistosta saa mm. länäolotodistuksia.
  • Tutorit eli tukioppilaat ohjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja koulun arkipäivään liittyvissä asioissa. Jokaisella uudella opiskelijalla on oma tutorinsa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 3.3.2020