suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Humppilan kunta

Liittyminen viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Humppila
  • Julkinen palvelu

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, jonka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Mikäli kiinteistö sijaitsee jätevesiverkoston toiminta-alueella, kiinteistö on ensisijaisesti liitettävä jätevesiviemäriin. Viemäritoiminta-alueen näet verkkosivuilta, ja lisäksi voit ottaa yhteyttä rakennusmestariin. Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.

Toimi näin

Täytä liittymislomake ja toimita se kunnanvirastolle. Lomakkeita saa kunnanvirastolta tai verkkosivulta Rakennusmestari ottaa hakemuksen käsiteltyään yhteyttä, ja tehdään liittymissopimus, johon merkitään mm. liittymiskohta verkostoon ja liittymän kustannus.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon liittymistä asiakkaan on tehtävä liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa. Samoin kunnassa tulee hyväksyttää suunnitelmat vesijohdon ja viemärin rakentamisesta (tonttijohdot).

Palvelu on maksullinen.

Liittymismaksu määräytyy vesihuoltolaitoksen taksan mukaan. Taksa on nähtävillä kunnan verkkosivulla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHumppilan kunta
Palvelusta vastaaHumppilan kunta
Alue Humppila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Humppilan kunta
Päivitetty: 2.11.2021