suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Salon Vedelle on toimitettava täytettynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Liittymishakemuk-

sia ja ohjeita rakentajille voi myös tilata Salon Veden asiakaspalvelusta.

Kun kiinteistön liittämishakemus ja vesi- ja viemäriasemakuva on hyväksytty, tehdään liittymissopimus Liikelaitos Salon Veden kanssa. Laitos toimittaa

liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.

Toimi näin

Salon Vedelle on toimitettava täytettynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä sekä 2 kpl LVI-suunnittelijan laatimaa vesi- ja viemäriasemakuvaa, josta tulee ilmetä liitoskohdat.

Liitostöiden tekemisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu. Muutamaa päivää aikaisemmin ota yhteyttä Salon Veden toimistoon sopiaksesi ajankohdan, koska liitostyö tehdään.

Kenelle ja millä ehdoin

Kun muutat rakennukseen, muista tehdä osoitteenmuutos vesilaitokselle ja ilmoita tuleva vedenkulutusarviosi laskutukseen.

Liitostöiden tekemisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 17.6.2020