suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitos vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoon.

Toimi näin

Toimita liittymishakemus tekniseen toimistoon vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen tekemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistö on kunnallisen rakennetun vesijohtoverkoston tai viemäriverkoston alueella.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Kaustisen kunta

Palvelusta vastaa

Kaustisen kunta
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 26.1.2023