suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Liikuntatoiminnan avustukset

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Yhdistyksille myönnetään yleisavustusta yhden anomuksen perusteella niiden toimintasääntöjen mukaiseen perustoimintaan.

Toimi näin

Yleisavustukset julistetaan haettavaksi viimeistään maaliskuun alussa ja kohdeavustukset viimeistään syyskuun alussa. Hakemukset on palautettava kaupungin kirjaamoon vuosittain ilmoitettavan tarkemman aikataulun mukaisesti maaliskuun (yleisavustus) ja syyskuun (kohdeavustus) lopulla. Avustuksiin liittyvät lomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavana sähköisesti. Hakulomakkeet ja ohjeet julkaistaan Salon kaupungin kotisivuilla.

Yleisavustushakemukseen on laskettava koontitietokohtaan koko vuoden pistemäärät (liikutusmäärä= lasketaan kaikkien käyntikerrat yhteen) yhteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidylle paikalliselle urheiluseuralle tai liikuntatoimintaa harjoittavalle yhdistykselle, joka kuuluu jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 7 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 1 § perusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa.

Yleisavustusta jaetaan noin 70 % lautakunnan myöntämästä avustusmäärärahasta. Avustus jaetaan painottaen yhdistyksen järjestämän ohjatun liikunnan määrää. Liikuntatoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä pisteytetään ja kertyvään pistemäärään vaikuttavat painokertoimet. Seuralle kertyneistä pisteistä lasketaan prosenttiosuus kaikista kertyneistä pisteistä, jonka mukaan seura saa avustusta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 7.10.2019