suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Lähetetty aloite kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Aloitteen käsittelee kunnanhallitus ja siirtää asian käsittelyn edelleen sen lautakunnan alaisuuteen, jolle asia kuuluu. Aloitteen tekijälle lähetetään pöytäkirjaotteet asian etenemisestä kunnassa.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Aloitteen voit tehdä kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla kirjaamoon tai vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalain vakiintuneen tulkinnan mukaan asukkaalla tarkoitetaan myös muita kunnan jäseniä, jotka omistavat kunnassa maata tai kiinteää omaisuutta, yrityksen tai maksavat veroja kuntaan. Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Palvelu on maksuton.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 13.1.2021