suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhäjoen kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Pyhäjoki
  • Julkinen palvelu

Kuulutukset ja viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä Pyhäjoen kuulumisissa. Seutukunnallisesti tärkeät asiat julkaistaan myös muissa paikallislehdissä.

Toimi näin

Kunnan virallista ilmoitustaulua voi käydä lukemassa kunnantalon aukioloaikoina osoitteessa Kuntatie 1. Internetissä viralliset ilmoitukset löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Julkiset pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen huomioiden salassapitoa ja henkilötietoja koskevat määräykset.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Pyhäjoen kunta

Palvelusta vastaa

Pyhäjoen kunta
Tekstistä vastaa: Pyhäjoen kunta
Päivitetty: 2.11.2021