suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kustavin kunta

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kustavi
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatus on pienten lasten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista sekä kasvun virikkeiden tarjoamista. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen sosiaalista kasvua, jotta lapsi oppii toimimaan tiimissä ja ottamaan toiset huomioon. Yhdessä kasvamisen myötä lapsi oppii näkemään itsensä ryhmän jäsenenä, luottamaan itseensä ja kykyynsä toimia toisten hyväksi.

Varhaiskasvatus perustuu lapsilähtöisyyteen ja yhteistyöhön vanhempien kanssa sekä lapsen kasvun ja oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen laadukkaan hoidon ja korkeatasoisen varhaispedagogiikan avulla.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Toimi näin

Kokopäivähoitopaikkojen ja osapäivähoitopaikkojen osalta ei ole varsinaista hakuaikaa, vaan varhaiskasvatushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Varhaiskasvatuspaikkaa koskeva sähköinen hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus hoitopaikkaan on varmistettu. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKustavin kunta
Palvelusta vastaaKustavin kunta
Alue Kustavi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kustavin kunta
Päivitetty: 10.9.2020