suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Sipoon kunnassa ohjattu eli kunnallinen perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päivähoitopalveluja tarvitsevalle. Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan perhepäiväkodissa pääsääntöisesti hoitajan kotona. Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisestä ruoanvalmistuksesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä. Perhepäivähoitajalla voi vakinaisesti olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta (hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien), sekä koululainen/esikoululainen viidentenä lapsena.

Hoitosuhteen alkaessa pidetään perhepäiväkodissa hoitosopimusneuvottelu, jossa läsnä ovat lapsen vanhemmat, perhepäivähoitaja ja perhepäivähoitajan esimies. Silloin sovitaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista (mm. hoitoajat) sekä keskustellaan lapsesta perhepäiväkodin lapsiryhmän jäsenenä.

Perhepäivähoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla lapsella on varahoitopaikka.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Sipoon kunnallista perhepäivähoitoa haetaan kuten muutakin päivähoitoa eli päivähoitohakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Perhepäivähoitajien poissaolojen aikana varahoito järjestetään päiväkodeissa. Saatuaan tiedon perhepäivähoitajan poissaolosta, perhe ilmoittaa lapsen hoidon tarpeesta varahoitopaikkaan mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon tiistaina.

Hoitajan sairastuessa äkillisesti ilmoitus varahoitopaikkaan tehdään heti, kun mahdollista. Hoitosopimuksessa sovittuja hoitoaikoja noudatetaan myös varahoitoryhmässä. On tärkeää tutustua varahoitopaikkaan ennen ensimmäistä hoitopäivää. Lapsen allergioista ja muista hoitoon liittyvistä yksityiskohdista on myös hyvä keskustella henkilökunnan kanssa etukäteen.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Perhepäivähoidon maksuhyvityksiä haetaan erillisellä maksuhyvitys-lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSipoon kunta
Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 6.3.2019