suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Sipoon kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu
Alue: Sipoo
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta.


Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpyyn, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Hakeminen päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon tapahtuu päivähoitohakemuksella tai sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden. Päivähoitopaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat Pohjois-Sipoon ja Etelä-Sipoon alueiden sijoituskoordinaattorit molemmilla kielillä. Molemmilla alueilla toimii kaksi sijoituskoordinaattoria, jotka koordinoivat päivähoitopaikkoja. Myös ostopalvelupäiväkoteihin hakeminen ja sijoittaminen tapahtuu sijoituskoordinaattoreiden kautta.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen heinäkuun loppuun asti (31.7.) sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Maksut määräytyvät voimassaolevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevien määräysten mukaan.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

http://touhula.fi/

Touhula päiväkodit

http://norlandiapaivakodit.fi/

Norlandia päiväkodit


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.


Palvelun toteuttaa: 
Sipoon kunta