suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Raumalla on 17 kunnallista päiväkotia ja 4 yksityistä palvelusetelipäiväkotia. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteutuminen. Suunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen mielipiteet ja toiveet otetaan suunnitelmaa tehtäessä huomioon.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen tarpeen alkua.

Päivähoito- ja varhaiskasvatushakemukset tulee täyttää ensisijaisesti sähköisesti https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen/

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Korkein varhaiskasvatusmaksu on 1.8.2020 alkaen 288€ / kk .

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 9.9.2021