suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Raisiossa jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa vanhempainrahakauden jälkeen. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus lapsella, jonka vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Lisäksi lapsella on tarpeen mukaan oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Päiväkodit tarjoavat tavoitteellista ja monipuolista lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä tähän pohjautuen Raision oma yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.

Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen alkamisen mukaan. Hakemus on kuitenkin tehtävä neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos kyseessä on työllistyminen, koulutus tai opinnot, niin paikkaa on haettava mahdollisimman pian, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Päivähoitohakemuksia ei käsitellä Raision kaupungin yleisen kesätauon aikana, vaan tällöin yhteys pitää ottaa aina päivystävään päiväkotiin, johon hakemus tulee toimittaa paperikappaleena.

Sähköisellä hakemuksella voit hakea alle kouluikäisen lapsesi päivähoitoa ja esiopetuspaikkaa. Sivuilla olevaa maksulaskuria voit käyttää hoitomaksuarvion tekemiseen.

Raision kaupunki on sopinut päivähoidon seudullisesta yhteistyöstä lähikuntien kanssa. Sopimuksen perusteella lapsen päivähoito voidaan tietyissä tapauksissa järjestää sopimukseen liittyneessä muussa kunnassa/kaupungissa kuin kotikunnassa/- kaupungissa. (Sopimus päivähoidon seudullisesta yhteistyöstä).

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 1.4.2020