suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Pirkkalassa kunnallista päiväkotihoitoa tarjotaan 11 päiväkodissa, jotka sijaitsevat Killossa, Kurikassa, Kyöstillä, Pereellä, Partolassa, Toiviossa sekä Vähäjärven alueella. Mahdollisuus vuorohoitoon on Pereen päiväkodissa. Pirkkalassa toimii myös kaksi luontoryhmää, joista toinen on Puuhkalakin päiväkodissa ja toinen Kurikankulman päiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lisätietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen aluepäälliköltä, joka vastaa palveluohjauksesta.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Ota yhteyttä palveluohjauksesta vastaavaan varhaiskasvatuksen aluepäällikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 9.1.2019