suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Päiväkotihoitoa tarjotaan Kuortaneella päiväkoti Kuperkeikassa ja sen satelliittipäiväkoti Leppiksessä.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Äkillisessä palveluntarpeessa hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa (äkillinen työllistyminen tai opintojen alkaminen).

Mikäli toinen vanhemmista on kotona, on lapsella subjektiivinen oikeus olla varhaiskasvatuspalveluissa 20 tuntia viikossa. Esiopetuksessa olevalla lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatuspalveluihin esikoulun lisäksi, mikäli toinen vanhemmista on kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Varhaiskasvatuspalvelua tarjotaan päiväkodeissa äitiyspäivärahakauden päätyttyä. Hoitopaikkaan tarvitaan todistukset lapsen allergioista ja ruokavalioista. Lisäksi saatetaan tehdä lapsen terveyteen liittyvä lääkehoidon suunnitelma. Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan VASU eli varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tavoitteita seurataan ja niistä keskustellaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Päiväkoti tekee tiivistä yhteistyötä monenlaisten yhteistyötahojen kanssa taatakseen lapsille hyvät ja monipuoliset kasvun ja kehittymisen edellytykset.

Perheen tulee selvittää tulot kuntaan sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa hoitopaikassa. Mikäli tuloja ei selvitetä, peritään maksu kalleimman maksuperiaatteen mukaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuortaneen kunta
Palvelusta vastaaKuortaneen kunta
Alue Kuortane
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuortaneen kunta
Päivitetty: 20.4.2022