suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Kouluruokailu on olennainen osa Karkkilan koulujen opetus- ja kasvatustehtävää ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä myös kansanterveydellisesti merkittävä asia. Kouluruokailu on osa koulun virallista oppilashuoltoa. Ruokailun tavoitteena varhaiskasvatuksessa on edistää lapsen terveyttä ja myönteistä ruokakulttuuria sekä kehittää maku- ja ruokailutottumuksia. Ruokailu kasvatustilanteena ohjaa terveelliseen ravitsemukseen ja opettaa ruokailuun liittyviä hyviä tapoja ja juhlapyhiin liittyviä ruokaperinteitä. Ruokailu varhaiskasvatuksessa täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua. Päiväkodeissa tarjottavia aterioita ovat aamupala, lounas ja välipala (vuorohoidossa lisäksi päivällinen ja iltapala). Esiopetuksessa noudatetaan koulujen ruokalistaa ja ruokailu tapahtuu ruokalassa sovituissa vuoroissa luokkien kanssa.

Kouluateria kattaa merkittävän osan suomalaisen koululaisen päivittäisestä ravinnosta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että jokainen oppilas syö kouluaterian päivittäin, sellaisena kokonaisuutena kuin se on suunniteltu. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset.

Karkkilan kaupungin kouluruokien valmistuksesta vastaa Karkkilan kaupungin ruokapalvelut. Kaupungin keskuskeittiönä toimii Karkkilan kaupungin palvelukeskuksen keittiö, jossa valmistetaan kaikki Karkkilan ruokapalveluiden ateriat. Ruokapalveluiden tuottamat ateriat on suunniteltu ja valmistettu suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti, huomioiden asiakkaiden tarpeet. Laadukkaat ja turvalliset ateriat takaa toimiva omavalvontajärjestelmämme. Ruokapalveluiden arvoja ovat maukas ja terveellinen ruoka, asiakaslähtöisyys sekä ammattitaito.

Toimi näin

Kasvisruokaa on mahdollista saada täyttämällä erityisruokavaliolomake Karkkilan yhteiskoulussa ja lukiossa. Karkkilan kaupungissa on otettu käyttöön myös sähköinen erityisruokavaliolomake, jonka kautta erityisruokavaliotoiveet on mahdollista ilmoittaa. Kaupungin ruokapalvelut pyytää syksyisin lukukauden alkaessa päivitetyt erityisruokavaliolomakkeet. Toivomme, että mahdollisuuksien mukaan käyttäisitte sähköistä lomaketta! Erityisruokavalioiden päivitykset tulisi toimittaa ruokapalveluille ennen lukuvuoden aloitusta, näin takaamme oikean ruoan ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Kouluruokailusta voi antaa palautetta sähköisen asiakaspalautelomakkeen avulla. Asiakaspalautekysely järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Karkkilan koulujen oppilailla on oikeus erityisruokavalioon. Kouluissa ja päiväkodeissa on mahdollisuus saada erityisruokavalioateria terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Kasvisruokaa on mahdollista saada alakouluissa vain lääkärintodistuksen perusteella.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022