suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Koulupaikan vaihtaminen

 • Palvelu
 • Lappeenranta
 • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukaan sinulla on oikeus hakea lapsesi myös muuhun kuin ensisijaiseen kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Toissijaiseen kouluun voi tulla hyväksytyksi vain, jos opetusryhmän koko ei ylitä 23 oppilasta. Tällä varmistetaan, että opetusryhmät ovat sopivan kokoisia. Opetusryhmän pienempään enimmäiskokoon voi vaikuttaa erityisoppilaiden määrä sekä käytettävissä olevan luokkatilan koko.

Rehtorit valitsevat oppilaat toissijaisiin kouluihin. Oppilaita valittaessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita Lappeenrannan kaupungissa asuvien

oppilaiden osalta. Oppilaita valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa järjestyksessä:

 1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.
 2. Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilashuollolliset syyt puoltavat toissijaisen koulupaikan myöntämistä.
 3. Oppilas aloittaa sellaisen vapaaehtoisen A2- kielen opiskelun, jonka opetusta ei järjestetä ensisijaisessa koulussa.
 4. Oppilaan asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden aikana toissijaisen koulun oppilasalueelle.
 5. Oppilaan koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli kolme kilometriä, mutta koulumatka toissijaiseen kouluun on alle kolme kilometriä.
 6. Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa.
 7. Oppilaan esikouluryhmästä suurin osa aloittaa koulun toissijaisessa koulussa.
 8. Vuosiluokilla 1. - 2. olevan oppilaan iltapäivähoito on järjestetty lähellä toissijaista koulua.
 9. Oppilaalla on aktiivinen harrastus, johon osallistuminen estyy tai olennaisesti vaikeutuu, mikäli oppilaan koulupaikaksi osoitetaan ensisijainen koulu.

Mikäli hakijoita on kohtien 1 - 9 jälkeen enemmän, kuin vapaita paikkoja, täytetään vapaat paikat arpomalla.

Myönnetty toissijainen koulupaikka voidaan irtisanoa lukuvuoden vaihtuessa siinä tapauksessa, jos koulun oppilasalueelle muuttaneille, ensisijaiseen koulupaikkaan oikeutetuille, oppilaille on saatava koulusta tilaa.

Muissa kunnissa asuvia oppilaita voidaan ottaa Lappeenrantaan toissijaiseen kouluun vain silloin, kun perustettavissa opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen, kun kaikki lappeenrantalaiset oppilaat on valittu.

Muuttaessanne toiselle paikkakunnalle, siirtyy lapsen koulupaikka myös muuttopaikkakunnalle. Erillisen hakemuksen perusteella rehtori voi päättää, että lapsi saa käydä lukuvuoden loppuun Lappeenrannassa.

Toimi näin

Ota yhteyttä toissijaisen koulun rehtoriin kysyäksesi mahdollisuudesta vaihtaa koulupaikkaa. Rehtorin yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta.

Ilmoita rehtorille tulevasta muutosta joko kaupungin sisällä tai toiseen kuntaan mahdollisimman pian. Samalla voit ilmoittaa toiveesta jatkaa samassa koulussa. Rehtori päättää oppilaaksiotosta.

Ota yhteyttä koulukuljetuksiin, mikäli lapsenne on oikeutettu koululujetukseen ensisijaisessa koulussa. Tässä tapauksessa koulukuljetuksen avustamista voidaan harkita myös toissijaisen koulun osalta. Muutoin huoltaja tai uusi kotikunta vastaa kuljetuskustannuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun.

Kaupunki voi hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijaiseen kouluun, mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen

ensisijaiseen kouluun ja koulumatka ylittää viisi kilometriä. Erityispainotusryhmiin valittujen muiden kuntien oppilaiden kuljetuksista sekä näistä aiheutuvista kustannuksista vastaa huoltaja.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 13.11.2020