suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetusautoissa (ns. takseissa) olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista.

Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Muut koulukuljetusyrittäjät hoitavat tiedottamisen perinteisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Lukuvuoden alussa reittibusseissa kulkevat oppilaat saavat bussikortit koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Aamulla he voivat matkustaa busseissa ilman korttia. Lukuvuoden aikana tarvittavat uudet bussikortit hoidetaan koulujen kautta.

Toimi näin

Hakemukset koulu- ja esiopetuskuljetuksiin tehdään Wilman kautta.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Esiopetuskuljetus myönnetään ainoastaan anomuksen perusteella.

Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetusautoissa (ns. takseissa) olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista. Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Muut koulukuljetusyrittäjät hoitavat tiedottamisen perinteisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Tapaturman sattuessa on kuljetustarpeesta ilmoitettava mahdollisimman nopeasti liikennepalveluihin kuljetuksen järjestämisen käynnistämiseksi sekä toimitettava lääkärintodistus. Järjestämiseen on varattava 3-5 työpäivää ilmoituksen vastanotosta. Kuljetus myönnetään koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupungin kustantaman lakisääteisen koulukuljetuksen voi saada joko matkan perusteella, ilman erillistä hakemusta tai muista syistä erikseen anomalla. Koulukuljetuskriteereissä on määriteltynä, minkä perusteella maksutonta koulukuljetusta on mahdollista anoa. Myös esikoululaisilla on oikeus saada kuljetus esikoulumatkoihin samoin kriteerein kuin 1-2. luokkalaisten. Esiopetuskuljetus myönnetään ainoastaan anomuksen perusteella.

Perusopetuksen oppilaalla on lakisääteinen oikeus koulukuljetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 5 km (Salossa lautakunnan päätöksellä 1.-2. luokkalaisilla 3 km). Matkan pituuden perusteella myönnettävää kuljetusta ei tarvitse erikseen anoa. Lisäksi kuljetus voidaan anomuksesta myöntää, mikäli koulutie on vaarallinen tai koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.

Mikäli kuljetusta haetaan koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, tarvitaan koulukuljetusanomuksen liitteeksi aina koulukuljetusperiaatteiden mukaisen asiantuntijan lausunto.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 1.11.2021