suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Koulukuljetuksia toteutetaan Kokkolan kaupungissa perusopetuslain sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan vahvistaman kuljetussäännön mukaan.

Kuljetussäännössä esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään esiopetus- ja koulukuljetus Kokkolassa, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen.

Kuljetussäännöllä varmistetaan oppilaiden ...

Toimi näin

Koulukuljetusta anotaan esiopetukseen/kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Koulumatkan pituus lasketaan sivistyskeskuksessa ja oikeus kuljetukseen määritellään tämän mittauksen perusteella. Koulukuljetusta matkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella voidaan anoa tapauskohtaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Myöntämisen perusteet

http://www.kokkola.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat ja kuljetus/

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 7.11.2023