suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Koulukuljetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kokkolan kaupunki
Alue: Kokkola
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Koulukuljetuksia toteutetaan Kokkolan kaupungissa perusopetuslain sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan vahvistaman kuljetussäännön mukaan.

Kuljetussäännössä esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään esiopetus- ja koulukuljetus Kokkolassa, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen.

Kuljetussäännöllä varmistetaan oppilaiden yhdenvertainen kohtelu koulukuljetuksia koskevissa asioissa. Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaan julkista liikennettä.

Muita kuljetusmuotoja, takseja tai tilausbusseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan eri kuljetusmuotoja.


Toimi näin

Koulukuljetusta anotaan esiopetukseen/kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Koulumatkan pituus lasketaan sivistyskeskuksessa ja oikeus kuljetukseen määritellään tämän mittauksen perusteella. Koulukuljetusta matkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella voidaan anoa tapauskohtaisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Myöntämisen perusteet

http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/koulumatkat_ja_kuljetus/fi_FI/koulumatkat_ja_kuljetus/

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: Alueelliset liikennöitsijät (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)