suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Kaustisen kunnan osoittamaan lähikouluun seuraavin edellytyksin:

  • Oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pitempi (perusopetuslaki).
  • Oppilas opiskelee vuosiluokilla 0-2 ja koulumatka on kolmea (3) kilometriä pidempi.
  • Koulumatka todetaan oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Mikäli oppilas on saanut vuosiluokkien 1-6 osalta opiskeluluvan muussa kuin kunnan osoittamassa lähikoulussa, voidaan edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ne vanhemmat, joiden lasten koulumatka on lyhyempi kuin yllä olevat koulumatkarajat ja jotka haluavat anoa koulukuljetusta lapsilleen seuraavaksi lukuvuodeksi muusta syystä, laittavat anomuksen asiasta perusteluineen sivistyslautakunnalle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kaustisen kunnan sivistyslautakunta tarkastelee saapuvia anomuksia tapauskohtaisesti. Koulumatkan vaarallisuuteen, rasittavuuteen ja vaikeuteen perustuvien hakemuksien ratkaisemisessa sivistyslautakunta käyttää hyväkseen Kaustisen kunnan tieverkosta vuosittain tehtävää turvallisuusselvitystä (tien suuntainen vaarallisuusluku). Turvallisuusselvitys on nähtävänä Kaustisen kunnan sivistystoimistossa viraston aukioloaikoina. Vieraspaikkakuntalaisten osalta koulukuljetusetuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Kuljetusetuutta ilman olevan oppilaan ottaminen taksikuljetukseen

Oppilas on mahdollista ottaa taksikuljetukseen, vaikka kuljetusetuutta ei ole, mikäli taksissa on tilaa. Kuljetus on silloin maksullinen (1€/matka) ja se laskutetaan perheeltä neljä kertaa vuodessa. Oppilaita otetaan kuljetukseen anomusjärjestyksessä. Anomus osoitetaan sivistysjohtajalle.

Toimi näin

Mikäli koulumatka täyttää selvästi edellä mainitut matkarajat, erillistä hakemusta etuuden piiriin ei tarvita. Rajatapauksissa huoltaja voi tiedustella asiaa sivistystoimistosta kouluun ilmoittautumisen ajankohdan aikoina.

Koulumatkaetuutta tulee anoa sivistysjohtajalta vapaamuotoisella anomuksella mielellään sähköpostilla, mikäli etuuden saamiseksi vetoaa muuhun kuin koulumatkan pituuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulumatka mitataan koulun portilta kotipihan reunaan lyhintä jalankulkureittiä pitkin.

Palvelu on maksuton.

Koulukuljetuksen sopimustuottaja voi ottaa kuljetettaviksi muitakin kuin kunnan koulumatkaetuuden piirissä olevia oppilaita, mikäli kyseiselle reitille ko. koulukuljetusautoon mahtuu. Sopimustuottaja saa periä tästä huoltajalta korvausta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 28.12.2020