suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Kunta järjestää koulukuljetuksen Janakkalan kunnassa asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät, jos 1.-2. luokan oppilaalla koulumatkan pituus on yli 3 km ja esioppilailla sekä 3.-9. luokan oppilaalla yli 5 km tai jos se on oppilaalle liian vaarallinen. Vaarallisuuden arvioinnissa käytetään apuna mm. Koululiitu-kar ...

Toimi näin

Syksyllä 1. luokan aloittavan ja 7. luokalle siirtyvien oppilaiden on haettava koulukuljetusta täyttämällä koulukuljetushakemus. Voit hakea koulukuljetusta Wilman kautta, täyttää hakemuksen sähköisesti kunnan nettisivulla tai tulostaa ja lähettää postitse sivistystoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti julkista liikennettä eli linja-autoja hyödyntäen tai kunnan erikseen järjestämällä tilausajoliikenteellä (taksit) kunnan osoittamaan kouluun. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kulkumuotoja (linja-auto, taksi, kävely). Tilausajoliikenteessä oppilaat kerääntyvät sovituille pysäkeille kuten linja-autoakin käytettäessä. Liikenne suunnitellaan siten, että se palvelee usean luokan ja koulun oppilaita, joten aikataulujen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Alle 13-vuotiaan koulumatka odotusaikoineen voi olla enintään 2½ tuntia ja 13 vuotta täyttäneen oppilaan enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään kuitenkin pitämään kohtuullisina.

Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan. Kuljetusoppilaan koulumatka voi koostua sekä järjestetystä kuljetuksesta että oppilaan itse kulkemasta osasta. Tällöin itse kuljettu osuus 1.-2. luokkalaisella voi olla enintään kolme kilometriä ja muilla viisi kilometriä.

Kunta ei järjestä kuljetusta eikä osallistu oppilaan koulumatkakustannuksiin silloin kun on kyse omasta hakeutumisesta muuhun kuin lähikouluun. Jos taas kunta on osoittanut oppilaan kouluksi muun kuin lähikoulun (lapsen oppimisen tuen järjestämisen kannalta, koulun oppilasmäärien tasaamisen tai kuljetusjärjestelyjen sujuvuuden vuoksi tai muusta oppilaan turvallisuuteen tai terveyteen liittyvästä painavasta syystä) oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen mikäli maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät. Myös liikunta- ja medialuokille hyväksytyille oppilaille järjestetään koulukuljetus jos maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelun toteuttaa

Janakkalan kunta

Palvelusta vastaa

Janakkalan kunta
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 30.5.2021