suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Alajärvi
  • Julkinen palvelu

Alajärven kaupungissa kuljetus järjestetään esioppilaille, jos koulumatka on yli kolme kilometriä. Esioppilaille tarjotaan maksuton kuljetus esiopetukseen noudattaen seuraavia ohjeita: Kuljetukset järjestetään pääsääntöisesti koulukuljetusten yhteydessä kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Jos päivähoito järjestetään esiopetuspaikassa, maksutonta kuljetusta ei järjestetä, vaan vanhemmat hoitavat kuljetuksen itse.

Jos 0.-2. luokan oppilaan koulumatka on pitempi kuin 3 km, hänelle myönnetään maksuton kuljetus tai riittävä avustus huoltajalle koulukuljetuksen järjestämiseksi. 3.-9. luokan oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai kuljettamista tai saattamista varten myönnetään riittävä avustus, mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 km. Erityisluokkien ja erityisoppilaiden osalta kuljetus voidaan myöntää perustuen oppilaan erityisiin, ikätasosta poikkeaviin tarpeisiin. Terveydellisistä syistä voidaan oppilaalle myöntää lääkärintodistuksen perusteella koulukuljetus yleisistä periaatteista poiketen. Koulumatkan vaarallisuuden perusteella avustetaan huoltajaa koulukuljetuksen järjestämiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos päivähoito järjestetään esiopetuspaikassa, maksutonta kuljetusta ei järjestetä, vaan vanhemmat hoitavat kuljetuksen itse. Oppilaalle ei myönnetä maksutonta kuljetusta muuhun kuin lähikouluun.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlajärven kaupunki
Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 11.5.2020