suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kotihoidon kuntouttava päivätoiminta

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun­tout­ta­val­la päi­vä­toi­min­nal­la tue­taan ko­to­na asu­via ikäih­mi­siä ja hei­dän lä­hi­ver­kos­toaan. Pai­no­pis­tee­nä on kun­tout­ta­va, en­nal­taeh­käi­se­vä, toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vä, vi­rik­keel­li­nen ja oh­jat­tu toi­min­ta.

Toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tu­kee ko­to­na pär­jää­mis­tä. Ta­voit­tee­na on eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, an­taa ver­tais­tu­kea, yl­lä­pi­tää muis­tia, vä­hen­tää tur­vat­to­muut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä, edis­tää ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia se­kä so­siaa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä.

Päi­vä­toi­min­ta si­säl­tää fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä tu­ke­vaa kun­tout­ta­vaa toi­min­taa mm. lii­kun­taa, ul­koi­lua ja muis­ti­kun­tou­tus­ta. Päi­vä­toi­min­nas­sa asia­kas on ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­ja.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan myöntää, kun asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut muutos, asiakkaan elämänmuutos, joka altistaa yksinäisyydelle, masentumiselle tai passivoitumiselle, asiakkaan asumisolosuhteiden muutos (pesutilojen puutteellisuus tai peseytyminen ei ole muuten järjestettävissä), varhaisen vaiheen muistisairaus tai omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.2.2020