suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kajaani Eteläinen kotihoito

  • Palvelupaikka

Ko­ti­hoi­to on har­kin­nan­va­rais­ta, asiak­kaan yk­si­löl­li­siin tar­pei­siin pe­rus­tu­vaa ko­to­na ta­pah­tu­vaa hen­ki­lö­koh­tais­ta hoi­toa ja huo­len­pi­toa se­kä ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­toa, jos­sa pal­ve­lun tar­vet­ta ar­vioi­daan sään­nöl­li­ses­ti ja pal­ve­lua muu­te­taan asiak­kaan sen het­ki­sen toi­min­ta­ky­vyn mu­kai­sek­si.

Käyntiosoite

Muut yhteystiedot

Puhelinnumero

palveluesihenkilö
+358 447970198 
(pvm/mpm)
apulaispalveluesihenkilö
+358 447971613 
(pvm/mpm)

Palvelut

Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 17.1.2023