suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kiinteistörekisterin otteet ja todistukset

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Kiinteistörekisterissä sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevat tiedot ovat julkisia joten kuka tahansa voi tilata otteen mistä tahansa Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä.

Lainhuutotodistus

 • Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta mikäli tieto on tallennettu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutotodistuksen voi tilata kiinteistöstä tai määräalasta ja siitä käy ilmi rekisteriyksikköön viimeksi myönnetty lainhuuto. Todistuksessa ei yleensä esitetä omistajan henkilötunnusta eikä osoitetta (vaan nimi ja syntymäaika).

Rasitustodistus

 • Rasitustodistus kertoo kiinteistöön kohdistuvat käyttöoikeudet ja -rajoitukset kuten kiinnitykset, vuokraoikeudet, hallinnanjakosopimukset ja ulosmittaukset. Todistuksella näkyvät rasitukset liittyvät aina henkilöihin.
 • Rasitustodistus sisältää lisäksi rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan. Rasitustodistuksen voi ostaa kiinteistöstä, määräalasta tai laitostunnuksellisesta vuokraoikeudesta.
 • Kiinteistöjen väliset rasitteet (esim. tieoikeus) on kuvattu kiinteistörekisteriotteella.

Kiinteistörekisteriote

 • Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.
 • Lisäksi otteella on tietoa muun muassa kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta ja sen jälkeen tehdyistä kiinteistötoimituksista, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista (esimerkiksi tieoikeus, venevalkama) sekä osuuksista yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisterin karttaote

 • Karttaotteesta selviää missä kiinteistö sijaitsee ja miten se rajoittuu naapurikiinteistöihin.
 • Kiinteistörekisterin karttaotetta tarvitaan joidenkin hakemusten tai asiakirjojen liitteenä. Sen voi ostaa vain kiinteistöstä.

Vuokraoikeustodistus

 • Vuokraoikeustodistus kertoo vuokralaiset ja vuokranantajat. Todistuksella näkyy myös muita vuokraoikeuden tietoja, kuten voimassaoloaika sekä tieto, jos vuokraoikeus on siirtymässä uudelle vuokralaiselle tai vuokra-aikaa ollaan jatkamassa.

Käyttöoikeusyksikköote

 • Käyttöoikeusyksikköote kertoo perustetuista tieoikeuksista ja muista rasitteista. Siitä selviää esim. yksityistien tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

 • Voit tilata kiinteistöjen kauppahintarekisteristä yksittäisen kiinteistön kaupan hintatiedot. Otteessa ei näy ostajan tai myyjän tietoja, jos he ovat yksityishenkilöitä.

Toimi näin

Otteita tai todistuksia tilattaessa on tiedettävä ajantasainen kiinteistötunnus. Kiinteistötunnuksen voi selvittää mm. Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla olevan palvelun avulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Ote on suomen- tai ruotsinkielinen. Otetta ei siis saa englannin eikä saamenkielisenä. Henkilötunnuksen ja osoitetiedon sisältävän otteen saa muusta kuin omasta kiinteistöstään vain perustellusta syystä. Normaalisti otteella on henkilön nimi ja syntymäaika.

Palvelu on maksullinen.

Otteiden ja todistusten hinnoissa ei ole arvonlisäveroa. Hinnat vahvistetaan asetuksella joten ne ovat samat kaikilla otteita ja todistuksia luovuttavilla viranomaisilla. Hinta on edullisempi kun se luovutetaan viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 22.12.2020