suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kiinteistön vuokraoikeuden ja muun erityisen oikeuden rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Erityiset oikeudet ovat kiinteistön omistusoikeutta suppeampia oikeuksia ja kuuluvat muulle kuin kiinteistön omistajalle. Ne ovat oikeuksia käyttää kiinteistöä tiettyyn tarkoitukseen tai tietyllä tavalla. Tyypillisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus, esimerkiksi omakotitalo kaupungin omistamalla vuokratontilla. Muita erityisiä oikeuksia ovat muun muassa käyttöoikeus, eläkeoikeus ja hallinnanjakosopimus.

Hallinnanjakosopimuksella sovitaan yhteisesti omistetun kiinteistön osien, esimerkiksi erillisten rakennusten, hallinnasta. Hallinnanjakosopimuksen tekevät usein paritalon omistajat, jotka sopivat mitä osia rakennuksesta ja pihasta kukin hallitsee ja mitkä osat ovat yhteisessä käytössä.

Erityisen oikeuden pysyvyyden turvaamiseksi haetaan lainhuudon sijasta erityisen oikeuden rekisteröintiä eli kirjaamista. Tällöin erityinen oikeus säilyy vaikka kiinteistön omistaja myisi kiinteistön taikka joutuisi konkurssiin. Hallinnanjakosopimus myös rajaa kiinnitykset kohdistumaan vain kiinnityksiä hakeneen osuuteen kiinteistöstä. Erityisen oikeuden kirjaaminen antaa siis suojaa kolmatta osapuolta vastaan.

Maanvuokra- tai muun käyttöoikeuden kirjaaminen on pakollista jos alueella on jo tai sille voidaan rakentaa vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia JA jos maanvuokra- tai käyttöoikeus voidaan luovuttaa kolmannelle kiinteistönomistajaa kuulematta.

Jos erityinen oikeus on perustettu henkilölle tai yritykselle se kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin erityisenä oikeutena ja näkyy kiinteistön rasitustodistuksessa. Henkilölle ja yritykselle kirjatut erityiset oikeudet ovat määräaikaisia ja lakkaavat automaattisesti määräajan umpeuduttua tai henkilön kuoltua.

Oikeudet, jotka on tarkoitettu pysyviksi, esimerkiksi tie-/kulkuoikeus toisen maan läpi, perustetaan kiinteistölle maanmittaustoimituksessa ja merkitään kiinteistörekisteriin rasitteena, jolloin se näkyy kiinteistörekisteriotteessa. Pysyvien oikeuksien rekisteröintiä varten ei siis haeta erityisen oikeuden kirjaamista vaan maanmittaustoimitusta.

Toimi näin

Vuokraoikeuden ja erityisen oikeuden rekisteröinteihin on erilliset hakemuslomakkeet. Liitteeksi tarvitaan yleensä alkuperäinen sopimusasiakirja, jolla oikeus on perustettu taikka siirtynyt. Jos kyse on vuokraoikeuden ostosta tarvitaan myös varainsiirtoverokuitti. Hakemus liitteineen toimitetaan Maanmittauslaitokseen postitse taikka tuomalla se palvelupisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vuokraoikeuden ja erityisen oikeuden rekisteröintiä voi hakea oikeuden omistaja tai hänen valtuuttamansa (asiamies).

Palvelu on maksullinen.

Tarkemmat tiedot Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvästä hinnastosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 22.12.2020