suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kiinteistön rajojen selvittäminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rajojen sijainti määräytyy maastoon rakennettujen rajamerkkien ja toimitusasiakirjojen (kartat ja pöytäkirjat) perusteella. Toimituskarttoihin on usein merkitty rajamitat ts. etäisyydet rajamerkkien välillä, mikä helpottaa niiden löytämistä maastossa. Rajamerkkien paikantamisessa maastossa auttaa myös GPS-paikannin ja rajamerkkiluettelo.

Kiinteistöön kuuluvat palstat, niiden rajat sekä rajamerkkien (rajapyykkien) sijainti selviävät usein jo kiinteistörekisterin karttaotteelta . Tarvittaessa voi hankkia sen maanmittaustoimituksen asiakirjat ja kartat, jossa rajamerkkien sijainti on viimeksi määrätty. Nämä saa useimmiten Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Jos kyse on asemakaavoitetusta alueesta jossa kunta toimii kiinteistörekisterin pitäjänä, asiakirjat saa kunnasta.

Rajamerkki voi aikojen kuluessa kadota taikka se voi olla hävinnyt esimerkiksi maanrakennus- tai metsätöiden yhteydessä. Kadonnutta tai paikoiltaan pois siirtynyttä rajamerkkiä ei saa itse rakentaa tai siirtää paikkaan jossa arvelee sen aiemmin olleen vaan se rakennetaan uudelleen maanmittaustoimituksessa (rajankäynti). Rajankäynnissä rajan paikka tutkitaan, rakennetaan uudet rajamerkit, mitataan niille koordinaatit, tehdään tarvittavat asiakirjat ja lopuksi tiedot rekisteröidään kiinteistörekisteriin.

Rajankäyntiä ei pidä sekoittaa rajannäyttöön. Rajannäytöstä on hyötyä jos rajamerkit ovat tallessa mutta rajalinja on epäselvä esimerkiksi maaston hankalan topografian tai metsittymisen takia. Rajannäyttö on epävirallinen rajan sijainnin mittaustoimenpide. Toimenpiteestä ei laadita asiakirjoja eikä kiinteistörekisteriin tehdä mitään merkintöjä. Rajan paikka ei muutu. Eräät kunnat ja esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset tekevät rajannäyttöjä tilauksesta. Maanmittauslaitos ei tee rajannäyttöjä.

Toimi näin

Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Hakemukseen on hyvä liittää havainnollistava kartta josta selviää kadonnut rajapyykki ja/tai epäselvä kiinteistöraja. Karttapohjan voi tulostaa maksutta Karttapaikalta tai Paikkatietoikkunasta.

Rajankäyntiä haetaan useimmiten Maanmittauslaitokselta. Jos kiinteistö kuitenkin sijaitsee asemakaava-alueella sellaisessa kunnassa, jossa kiinteistörekisterin pitäjänä on kunta, rajankäyntiä haetaan kunnalta. Tarvittaessa oikean menettelyn voi varmistaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta tai kyseisestä kunnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee (esimerkiksi yhteisen alueen osakas).

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy rajapisteiden lukumäärän, käytyjen rajojen pituuden ja osallisten kiinteistöjen lukumäärän mukaan. Kunnat noudattavat rajankäynneissä omia hinnastojaan. Kustannusjako osapuolten kesken määrätään toimituksessa. Jos rajankäynnin tarve johtuu rajamerkin hävittämisestä, on hävittäjä yleensä vastuussa myös toimituskustannuksista. Tarkemmat tiedot Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvästä hinnastosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 1.3.2022