suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kiinteistön jakaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Määräala on rajoiltaan tunnettu osa kiinteistöstä. Se voi olla maastoon merkitty alue, kartalle piirretty osa kiinteistöstä taikka kokonainen palsta. Omistusoikeus määräalaan voi tulla kaupan, lahjan, perinnönjaon tai osituksen kautta. Määräalalle on haettava lainhuutoa. Lainhuudon myöntäminen käynnistää lohkomisen ilman hakemusta.

Lohkominen on maanmittaustoimitus, jonka tekee joko Maanmittauslaitos tai kunta. Kunta vastaa usein lohkomisesta kaupunkien asemakaava-alueilla. Lohkomisessa määräalan rajat merkitään maastoon rajamerkeillä. Uudelle kiinteistölle järjestetään kulkuoikeus, rajamerkeille mitataan koordinaatit ja uusi kiinteistö rekisteröidään.

Kiinteistön omistaja voi myös hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tällöin kyseessä on omiin nimiin lohkominen. Toimenpide on perusteltu esimerkiksi silloin kun maanomistaja on teettänyt kiinteistölleen ranta-asemakaavan, ja haluaa myydä rantatontit rekisteröityinä kiinteistöinä eikä määräaloina.

Määräosa on esimerkiksi 1/3 kiinteistöstä. Omistus ei kohdistu tiettyyn alueeseen. Kyse on yhteisomistuksesta kahden tai useamman omistajan kesken. Kiinteistön yhteisomistuksen voi purkaa seuraavilla tavoilla:

  1. Halkominen: Kiinteistö jaetaan osiin siten että kukin omistaja saa alueen (uuden kiinteistön), joka vastaa tämän omistamaa osuutta kiinteistön arvosta, esimerkiksi 1/3. Halkomista voi hakea määräosan omistajista kuka tahansa eikä siihen tarvita muiden omistajien suostumusta.
  2. Jakosopimus: Omistajat tekevät keskenään sopimuksen, jossa sopivat kiinteistön jakamisesta ts. sopivat minkä alueen kukin saa. Jakosopimuksen allekirjoitustilaisuudessa on kaupanvahvistajan oltava läsnä. Tämän jälkeen kukin hakee lainhuutoa saamaansa alueeseen. Uudet kiinteistöt muodostetaan lohkomistoimituksessa.
  3. Kiinteistön tai oman omistusosuuden myynti: Mikäli yhteisesti omistettua kiinteistöä ei voida jakaa osiin (esim. kesämökki tontteineen), ainut tapa purkaa yhteisomistus on kauppa: koko kiinteistö myydään (ja jaetaan kauppahinta) taikka yksi omistajista ostaa itselleen muiden osuudet.

Kuolinpesän osakas ei voi hakea halkomista ennen kuin perinnönjako on suoritettu ja hän on saanut osuuteensa lainhuudon.

Yhteisen alueen jako: Jos kiinteistöön kuuluu osuus yhteiseen maa- tai vesialueeseen, voidaan se useimmiten erottaa ja liittää omistamaasi kiinteistöön.

Toimi näin

Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Halkomista ja omiin nimiin lohkomista voi hakea vain kiinteistön omistaja. Kaupalla, lahjoituksena tai muulla tavalla toiselta saadun määräalan lohkomista ei tarvitse hakea vaan lohkominen käynnistyy automaattisesti lainhuudon myöntämisestä. Yhteisen alueen jakoa voi hakea se, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluu yhteisalueosuus.

Palvelu on maksullinen.

Lohkomisessa maksu määräytyy muodostettujen lohkotilojen pinta-alan mukaan. Halkomisessa ja yhteisen alueen jaossa maksu on työaikaperusteinen. Kunnat noudattavat omia hinnastojaan. Toimituksen kustannuksista vastaa hakija. Tarkemmat tiedot Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvästä hinnastosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 1.3.2022