suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kiinteistöjen vaihtaminen tai yhdistäminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tilusvaihdon tarkoituksena on selkeyttää kiinteistörakennetta ja helpottaa kiinteistöjen käyttöä. Jos maanomistajan kiinteistöön kuuluu palsta tai alue, jonka käyttö on sen etäisyyden, luonnonesteen (joen takana tms.) tai epäedullisen muodon takia hankala käyttää, voi olla järkevää pyrkiä vaihtamaan se muuhun alueeseen toisen maanomistajan kanssa. Vaihdettavat alueet ovat kiinteistön osia. Ne voivat olla myös kokonaisia palstoja.

Asia etenee siten, että maanomistajat tekevät ensin maa-alueiden vaihtamisesta keskinäisen sopimuksen. Koska kyse ei ole kiinteistökaupasta, on vaihdettavien alueiden oltava suunnilleen samanarvoisia. Kaupanvahvistajaa ei tarvita. Sopimuksen synnyttyä maanomistaja/maanomistajat hakee maanmittaustoimitusta (tilusvaihto) jossa määrätään tarvittaessa uudet rajat ja rakennetaan rajamerkit. Lopuksi kiinteistörekisteriin rekisteröidään uusi kiinteistöjaotus.

Kiinteistörakennetta voi parantaa myös kiinteistöjen yhdistämisellä. Kiinteistöjen yhdistämisestä on hyötyä erityisesti kun samalle omistajalle kuuluvat kiinteistöt rajautuvat toisiinsa. Yhdistämällä kiinteistöt niiden väliset rajat käyvät tarpeettomiksi ja ne poistetaan myös kiinteistörekisterikartalta. Usean pienen, vierekkäin sijaitsevan kiinteistön sijasta muodostuu yksi isompi kiinteistö.

Yhdistäminen voi olla järkevää myös silloin, kun kiinteistöt sijaitsevat erillään. Yhdistämisessä muodostuu tällöin yksi kiinteistö, jolla on useita palstoja. Tilusten kuuluminen samaan kiinteistöön voi helpottaa erilaisten hakemusten täyttämistä tai muuta asiointia. Yksi kiinteistörekisterin ote, kiinteistörekisterin karttaote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus kattaa kaikki omistuksessa olevat tilukset.

Kiinteistöjen yhdistämisestä tehdään kiinteistörekisterin pitäjän päätös. Asemakaava-alueilla yhdistämispäätöksen tekee usein kunnan kiinteistöinsinööri, muualla Maanmittauslaitos.

Toimi näin

Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Tilusvaihdon edellytyksenä on maanomistajien tekemä sopimus alueiden vaihdosta. Tilusvaihdossa vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoisia.

Kiinteistöt voidaan yhdistää toisiinsa vain jos tietyt ehdot täyttyvät: Kiinteistöjen tulee sijaita samassa kunnassa ja kuulua samalle tai samoille omistajille. Kiinteistöjen on sovelluttava sijaintinsa, käyttötarkoituksensa ja alueen mahdollisten kaavamääräysten puolesta yhdessä käytettäväksi. Kiinteistöjen erilaiset kiinnitykset voivat estää niiden yhdistämisen.

Palvelu on maksullinen.

Tilusvaihdossa maksu määräytyy vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan mukaan.

Kiinteistöjen yhdistämisessä maksu määräytyy yhdistettävien kiinteistöjen lukumäärän mukaan. Hintaan vaikuttaa myös se kohdistuuko kiinteistöihin kiinnityksiä. Kunnilla on kiinteistöjen yhdistämiseen oma hinnasto.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 13.4.2021