suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Kaupunginarkiston aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Rauman kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona. Keskusarkiston tehtävänä on säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen lain mukaan määrätyt asiakirjat. Kaupungin keskusarkistossa ovat myös kuntaliitosten myötä Rauman maalaiskunnasta, Kodisjoelta ja Lapin kunnasta toimitetut asiakirjat.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, tietosuojalain ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 12.5.2020