suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Kaupanvahvistajamääräys

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Maanmittauslaitos voi hakemuksesta määrätä henkilön toimimaan kaupanvahvistajana. Oikeus toimia Maanmittauslaitoksen määräämänä kaupanvahvistajana päättyy, kun kaupanvahvistaja täyttää 68 vuotta. Määräys toimia kaupanvahvistajana voidaan peruuttaa, jos:

1) kaupanvahvistaja laiminlyö hänelle tämän lain mukaan kuuluvia tehtäviä;

2) kaupanvahvistaja muuten osoittautuu tehtävään sopimattomaksi; tai

3) olosuhteet muuten muuttuvat niin, että määräystä kaupanvahvistajaksi ei voitaisi antaa.

Asian ratkaisee Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva erikseen määrätty kirjaamislakimies tai muu virkamies. Muutoksenhausta viranomaisen tekemään päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

Toimi näin

Määräystä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta on käytävä ilmi:

 • hakijan edellytykset toimia kaupanvahvistajana
 • miksi määräyksen saaminen on tärkeää palveluiden saatavuuden kannalta
 • hakijan henkilötunnus
 • hakijan työpaikka ja/tai kotiosoite
 • hakijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tiedot kaupanvahvistajista merkitään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kaupanvahvistajarekisteriin. Toimita muutostiedot sähköpostitse:

 • merkitse otsikoksi "Muutosilmoitus kaupanvahvistajarekisteriin"
 • lähetä rekisteriasiat[at]maanmittauslaitos.fi

tai: Maanmittauslaitos/Rekisteriasiat, Kaupanvahvistajarekisteri, PL 1007, 00521 Helsinki.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupanvahvistajan määräyksen saamisen edellytyksenä on:

 • alueella tarvitaan kaupanvahvistajan palveluja
 • hakijalla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen
 • hakija on täysi-ikäinen ja alle 68 vuoden ikäinen.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Kaupanvahvistajamääräys on voimassa kunnes hakija täyttää 68 vuottaa tai kunnes määräys peruutetaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 5.1.2022