suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Katujen, viheralueiden sekä yleisten alueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Katualueen tavallisesta poikkeavaa käyttöä ovat esimerkiksi tapahtumat, mainonta tai katualueen hyödyntäminen rakennustöiden lisätilana (vuokraus). Lupia on sekä tilapäinen että pysyväisluonteisia.

Tilapäisiä lupia ovat:

Tavallisesta poikkeavia alueen käyttötarkoituksia: (rakennustyöt)

-Rakennustyönmaan lisätilaksi

-Vaihtolavan säilytykseen

-Henkilönostimen tai muun vastaavan laitteen rakennus- tai kunnossapitolaitteen käyttö

Mainostaminen

Mainostamiseen kaduilla ja viheralueilla vaatii luvan. Hakemuksessa tulee esittää mainosten sijoituspaikat. Mainos voidaan asentaa kuukautta ennen tapahtumaa ja se tulee poistaa viikon sisällä tapahtumasta.

Tapahtumat, konsertit tai muu yleisen alueen käyttö

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii luvan. Hakemuksessa tulee esittää selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Lisäksi kunta kunnalta voi hakea lupaa erinäisten maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden sijoittamiseen katu- tai yleiselle alueelle. Näitä rakenteita ovat esimerkiksi:

-Aidat, muurit, kulkutiet

-Maalämpökaivot

-Tukipaalut

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupahakemukset käsitellään Lupapiste-palvelussa. Haethan lupaa hyvissä ajoin, vähintään 2 viikkoa ennen rakentamista tai tapahtuman järjestämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Pienimuotoisesta kaupallisesta taide- ja kulttuuritoiminnasta ja vaali-informaatiopisteistä luvista ei peritä maksua. Samoin harrastus- ja koulutoiminta tai yleishyödylliseksi katsottavan ei-kaupallinen toiminnan luvat ovat maksuttomia.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Osa luvista on maksullisia. Tarkemmat tiedot kunnan verkkosivuilta löytyvästä hinnastosta.


Määräaika

Pyydämme huomioimaan, että lupakäsittelyyn varataan riittävästi aikaa.

Käsittelyaika

Mikäli hakemuksessa ei ole huomautettavaa, hakemus käsitellään keskimäärin 21 päivää siitä kun hakemus on hyväksytysti otettu vastaan. Mahdolliset lausuntopyynnöt ja/tai täydennyspyynnöt pidentävät käsittelyaikaa.

Voimassaoloaika

Ilmoitetaan luvan myöntämisen yhteydessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusulan kunta
Palvelusta vastaaTuusulan kunta
Alue Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 15.9.2020