suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Kokkolan kaupunki vastaa ajo- ja istutuskaistojen skä plkupyöräteiden talvikunnossapidosta. Kiinteistön kohdalla olevan katualueen hoidosta vastaavat sekä kiinteistön omistaja/-haltija että Kokkolan kaupunki. Kiinteistö vastaa katualueensa (jalkakäytävä, istutuskaista, viheralue, pyörätie, ajorata) puhtaanapidosta kadun keskilinjaan saakka. Samoin kiinteistö vastaa jalkakäytävän talvikunnossapidosta, johon kuuluu lumen auraus ja poiskuljetus sekä hiekoitus. Liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön omistajalle.

Lisäksi kiinteistöllä on ilmoitusvelvollisuus katurakenteelle tapahtuvista vaurioista ( esim. rikkoutuneet kaivot, reiät päällysteessä yms.). Tontinomistajalle kuuluu enintään 3 m etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Keväällä kaupunki poistaa ajoradoilta ja kevyenliikenteen väyliltä sekä yleisiltä alueilta liukkauden torjuntaan käytetyn hiekoitussepelin. Jalkakäytävien hiekoitushiekan/-sepelin poisto keväällä kuuluu tontin omistajalle. Kaupungille kuuluvaa katujen kesäkunnossapitoa ovat vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt, liikennemerkkien korjaus/uusiminen, sorapintaisten katujen tasaisena pitäminen sekä pölynsidonta.

Toimi näin

Kiinteistöllä on ilmoitusvelvollisuus katurakenteelle tapahtuvista vaurioista esim. rikkoutuneet kaivot, reiät päällysteessä yms.

Kenelle ja millä ehdoin

Auraukset ja liukkauden torjunta kaupungin alueella hoidetaan liitteenä olevan kunnossapitoluokituksen mukaan. Jalankulku- ja pyörätiet kuuluvat I-luokkaan. Aurauksen lähtörajat ovat ajoradoilla 7 cm ja jalankulku- ja pyöräteillä 3 cm.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 17.11.2020