suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Janakkalassa kunnossapito ja hoitotyöt jaettu seuraavasti: Tervakosken ja Leppäkosken taajama-alueiden ylläpidossa on siirrytty alueurakointiin. Kunta ostaa ylläpitopalvelut ulkopuolisilta toimijoilta. Urakoitsijat vastaavat alueidensa ylläpidosta ja kunta valvoo, että ylläpidon laatutaso vastaa hankinnassa sovittuja ehtoja. Turengin taajaman osalta katujen ja viheralueiden kunnossapito ja hoitotyöt toteutetaan kunnan omana työnä.

KATUJEN KUNNOSSAPITO

Katujen talvikunnossapitoa varten kadut on Janakkalassa jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Talvikunnossapidon tavanomaisia toimenpiteitä ovat auraaminen, liukkauden torjunta sekä liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen. Janakkalassa kunta vastaa myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Kesäkunnossapitoon kuuluu puhtaanapito, liikennevihreiden niitot sekä laitteiden ja kalusteiden kunnossapito.

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Viheralueiden kunnossapidossa noudatetaan teknisen lautankunnan hyväksymää hoitotasoa.

Viheralueiden ylläpitoon kuuluu kevät- ja syyssiivoukset, puhtaanapito, pensasryhmien kunnostukset, puiden leikkaukset sekä viheralueiden niitot / leikkaukset. Leikkipaikkojen ylläpito kuuluu myös yleisten alueiden kunnossapitoon. Yleisiä leikkipaikkoja löytyy kunnan alueelta 27 kpl.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJanakkalan kunta, Janakkalan kunta
Palvelusta vastaaJanakkalan kunta
Alue Janakkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 30.6.2020