suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pietarsaari
  • Julkinen palvelu

Hakemus kaivutöistä katu- tai yleisillä alueilla tehdään palvelussa Lupapiste.fi

Vähäisiin sulkemisiin kuten irtolavat, nostotyö tai rakennusteline, lupa haetaan lähettämällä hakemus osoitteeseen: kaivulupa@jakobstad.fi.

Pietarsaaren kaupungin omistamilla yleisillä alueilla, kuten puistoissa tai katualueella järjestettäviin tapahtumiin tulee hakea lausuntoa kaupungin kunnallistekniseltä osastol ...

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Hakemus tulee lähettää osoitteeseen: kaivulupa@jakobstad.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Jotta tarvittavat luvat sekä kaupungin että poliisin puolelta ehditään myöntää, tulee hakijan jättää tapahtumalupahakemuksensa hyvissä ajoin. Kun tarvitaan liikennejärjestelysuunnitelmaa, lupaa on hyvä kysyä vähintään yksi kuukausi ennen suunnitellun tapahtuman ajankohtaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Pietarsaaren kaupunki

Palvelusta vastaa

Pietarsaaren kaupunki
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren kaupunki
Päivitetty: 9.8.2023