suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Katualueelle myönnettävät luvat

Kadulla tapahtuvat työt ovat aina luvanvaraisia. Näitä ovat esimerkiksi:

- Kadun tai yleisen alueen rajaaminen työmaaksi esim. rakennustyön tai noston ajaksi

- Kunnallistekniikan sijoittamien ja kaivaminen sekä katu- että yleiselle alueelle (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)

- Kadulle pystytettävät rakennustelineet

- Rakennusmateriaalien ...

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

- Kaivu- ja sijoituslupa, kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa, yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen, huleveden liitoslupa, sivuojan putkituslupa tai liittymälupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteesta https://kartta.kokkola.fi/ePermit/.

- Lupa katualueelle sijoitettavien mainosten ja viitoitusten asettamiseen haetaan vapaamuotoisesti lupatarkastajalta.

- Katualueen käyttämisestä pidempiaikaiseen kaupalliseen tarkoitukseen (terassiluvat, kioskit ym.) haetaan vapaamuotoisesti lupatarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä.


Määräaika

Lupa tulee hakea vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Luvat pyritään käsittelemään 2 viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan. Mahdollisista muutoksista ilmoitettava välittömästi luvan myöntäjälle. Määräajan ylittämisestä voidaan sakottaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 9.11.2023