suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rääkkylän kunta

Kadut, tiet ja yleiset alueet

  • Palvelu
  • Rääkkylä
  • Julkinen palvelu

Kirkonkylän asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kunnalle siirtyivät vuoden 2013 syksyllä Kylätien, Kirkkotien ja Vuorlahdentien sekä Kylätien ja Kirkkotien kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Paksuniementien kunnossapito kuuluu edelleen ELY-keskukselle.

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

- rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen ja sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen

- istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

- lumen ja jään sekä aurausvallien poistaminen

- liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen

- sadevesikourujen ja –kaivojen avoimena pitäminen

Tien tai yleisten alueiden käyttäjä voi ottaa yhteyttä Rääkkylän Kiinteistöpalvelu Oy:n päivystävään kiinteistönhoitajaan teiden kuntoon ja hoitoon liittyvissä asioissa, josta voi aiheutua vahinkoa tai vaaraa käyttäjälle.

Toimi näin

Ota yhteyttä kunnan elinvoimapalveluihin, puh. 050 434 2473 tai 040 105 3201.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRääkkylän kunta
Palvelusta vastaaRääkkylän kunta
Alue Rääkkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rääkkylän kunta
Päivitetty: 1.2.2022