suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhäjoen kunta

Kaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Pyhäjoki
  • Julkinen palvelu

Kunta tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista kunnan internet-sivujen ilmoitustaululla, sanomalehdissä ja kaavoituskatsauksissa. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Jos asema-, yleis- tai maakuntakaavoitus vaikuttaa oloihisi tai etuihisi, sinulla on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltasi.

Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi

ottamalla yhteyttä kaavoittajaan

osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin

esittämällä mielipiteen kaavasta sen ollessa nähtävillä.

Valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla. Vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on suppeampi.

Toimi näin

Kunnan ilmoittaessa kaavahankkeista nettisivuillaan tai lehdessä, liitetään ilmoitukseen yhteystiedot jonka kautta saa lisätietoa kulloisenkin hankkeen valitusosoitteesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhäjoen kunta
Palvelusta vastaaPyhäjoen kunta
Alue Pyhäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhäjoen kunta
Päivitetty: 5.4.2022