suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Kokkolassa joustavaa suomenkielistä perusopetusta järjestetään Kiviniityn koulussa, ruotsinkielistä opetusta Donnerin koulussa. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä. Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa ja osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Muita oppimisympäristöjä ovat mm ...

Toimi näin

Kiviniityn koulusta pyydetään kaupungin 7.-9.vuosiluokkien kouluilta ehdotukset niistä oppilaista, joille joustava perusopetus saattaisi sopia. Oppilas ja huoltaja täyttävät hakulomakkeet, jotka toimitetaan Kiviniityn koululle. Keväällä oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan tutustumaan JOPO-ryhmän toimintaan. Samalla heidät haastatellaan.

Haastattelussa pyritään selvittämään nuoren motivaatiota, kiinnostuksen kohteita ja ryhmään sopeutumista. Yhtenä valintaperusteena on, että nuori pääsee ryhmään vain, jos hän itse haluaa aloittaa opiskelun siinä. Huoltajalta edellytetään sitoutumista tukemaan nuorta opinnoissa ja yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. JOPO-ryhmässä oppilasta voidaan tukea monipuolisesti ja opintoja voi suorittaa tavanomaista joustavammin, mutta oppilaan on opintojen etenemiseksi sitouduttava opiskelemaan säännöllisesti, tapahtuipa oppiminen koululla tai koulun ulkopuolella; retkillä, työpaikoilla tai kulttuurikohteissa. Jos oppilas toistuvasti rikkoo sääntöjä tai on luvattomasti pois koulusta, voidaan hänet palauttaa takaisin lähettävään kouluun.

Joustavan perusopetuksen toiminnasta tiedottaminen, haastattelut, oppilasvalinnat ja aktiivinen yhteydenpito oppilaan kotiin mahdollistavat sellaisen koulun toimintakulttuurin, jossa koulusta otetaan yhteyttä kotiin ja kodista voidaan ottaa luontevasti yhteyttä kouluun.

Oppilaalle pyritään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti JOPO-ryhmään valinnasta.

Yhteystiedot:

Kiviniityn koulun rehtori

Ruotsinkielisen Donnerin koulun rehtori

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 2.3.2022