suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Alue

Kokkola
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Kokkolassa joustavaa suomenkielistä perusopetusta järjestetään Kiviniityn koulussa, ruotsinkielistä opetusta Donnerin koulussa. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä. Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa ja osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Muita oppimisympäristöjä ovat mm. leirikoulut, opintokäynnit, työpaikkakäynnit, koulutuskokeilut, maatilat, museot ja muut kulttuurikohteet.

Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Oppilaat ovat tehostetussa tuessa ja jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma. Opetusryhmä on tavallista pienempi yksilöllisten järjestelyjen vuoksi. Oppilaan valinnaisaineista A-valinnat, eli ns. pitkät valinnat ovat Työelämä ja yrittäjyys ja Luonto ja retkeily. B- ja C-valinnat oppilas voi itse valita valinnaisainelautasta.


Toimi näin

Kiviniityn koulusta pyydetään kaupungin 7.-9.vuosiluokkien kouluilta ehdotukset niistä oppilaista, joille joustava perusopetus saattaisi sopia. Oppilas ja huoltaja täyttävät hakulomakkeet, jotka toimitetaan Kiviniityn koululle. Keväällä oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan tutustumaan JOPO-ryhmän toimintaan. Samalla heidät haastatellaan.

Haastattelussa pyritään selvittämään nuoren motivaatiota, kiinnostuksen kohteita ja ryhmään sopeutumista. Yhtenä valintaperusteena on, että nuori pääsee ryhmään vain, jos hän itse haluaa aloittaa opiskelun siinä. Huoltajalta edellytetään sitoutumista tukemaan nuorta opinnoissa ja yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. JOPO-ryhmässä oppilasta voidaan tukea monipuolisesti ja opintoja voi suorittaa tavanomaista joustavammin, mutta oppilaan on opintojen etenemiseksi sitouduttava opiskelemaan säännöllisesti, tapahtuipa oppiminen koululla tai koulun ulkopuolella; retkillä, työpaikoilla tai kulttuurikohteissa. Jos oppilas toistuvasti rikkoo sääntöjä tai on luvattomasti pois koulusta, voidaan hänet palauttaa takaisin lähettävään kouluun.

Joustavan perusopetuksen toiminnasta tiedottaminen, haastattelut, oppilasvalinnat ja aktiivinen yhteydenpito oppilaan kotiin mahdollistavat sellaisen koulun toimintakulttuurin, jossa koulusta otetaan yhteyttä kotiin ja kodista voidaan ottaa luontevasti yhteyttä kouluun.

Oppilaalle pyritään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti JOPO-ryhmään valinnasta.

Yhteystiedot:

Kiviniityn koulun rehtori puh. 040 780 9683 (suom.Jopo)

Ruotsinkielisen Donnerin koulun rehtori puh. 044 780 9671


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.


Palvelun toteuttaa: 
Kokkolan kaupunki