suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Viitasaaren kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Viitasaari
  • Julkinen palvelu

Jätelain mukaan jokaisen kunnan tulee alueellaan kuntakohtaisesti huolehtia jätehuollosta. Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on velvoitettu järjestämään.

Toimi näin

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina. Jokaisella taajaman alueella olevalla vakituisella asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä pitää olla vähintään sekajäteastia. Tämän astian tyhjennyksestä tulee sopia haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Aluekeräyspisteillä kerätään ensisijaisesti vain lajiteltuja hyötyjakeita.

Taajaman ulkopuolella sijaitseva vakituinen kiinteistö ja loma-asunto voivat käyttää aluekeräyspistettä myös sekajätteen osalta. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on tässäkin tapauksessa kuitenkin vain niillä, jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun. Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuvat Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kunnan on jätelain mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kaikki jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jätemaksutaksan määrää Sydän-Suomen Jätelautakunta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSydän-Suomen jätelautakunta
Muut vastuuorganisaatiotSydän-Suomen jätelautakunta
Palvelusta vastaaViitasaaren kaupunki
Alue Viitasaari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Viitasaaren kaupunki
Päivitetty: 5.1.2022